Privacy Verklaring

Privacy
Lees de onderhavige privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) voor het gebruik van deze website aandachtig door. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier JanBV persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De inhoud van deze website en de privacyverklaring worden regelmatig aangepast.


Website

De website, JanBV, is eigendom van JanBV gevestigd aan de Pollaan 2 te Zutphen in Nederland. De onderhavige privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website. JanBV respecteert de privacy van een ieder die deze website bezoekt (hierna: ‘gebruiker’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Welke informatie verzamelt JanBV?

Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De gebruiker dient voor bepaalde delen van deze website, zoals bij de bestelomgeving  persoonsgegevens te verstrekken. JanBV gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt.
 Iedere Gebruiker die een bestelling wil plaatsen dient zich te registreren op deze website, dit kan door het invullen van het registratieformulier. De gegevens die JanBV van een gebruiker nodig heeft om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn
de naam, het e-mailadres, het afleveradres en de betaalgegevens.
JanBV bewaart persoonlijke gegevens die aan haar zijn verstrekt na het invullen van bovengenoemd registratieformulier.  JanBV gebruikt slechts bij uitdrukkelijke toestemming het e-mailadres van de gebruiker zodat deze door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de ontwikkeling van deze website, speciale aanbiedingen en acties. Iedere gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account afmelden voor e-mails betreffende acties en speciale aanbiedingen door een e-mail te sturen aan info@janbv.nl.
JanBV verzamelt en verwerkt naast persoonsgegevens ook gegevens over het gebruik en feedback op deze website, dit zorgt ervoor dat JanBV deze website verder kan ontwikkelen en verbeteren.

Vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens
De werknemers van JanBV en de door JanBV ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van JanBV en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling.

Beveiliging van gegevens
Janbv gebruikt technieken om de persoonsgegevens van iedere gebruiker te beschermen, zoals een veilige server en een SSL verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze website, kan toegang worden verkregen tot websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en niet door deze privacyverklaring

Recht op inzage, verwijdering of correctie
Iedere gebruiker heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Iedere gebruiker kan wijzigingen met betrekking tot zijn account doorgegeven door een e-mail te sturen aan info@janbv.nl.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend.

Privacyverklaring
Door het gebruik van deze website, wordt toestemming verleend en akkoord gegaan met het verstrekken en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving behoudt JanBV zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien er nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar info@janbv.nl

 Colofon

Deze website is eigendom van
JanBV 
Pollaan 2
7202 BX  ZUTPHEN 
Tel +31(0)650472142
KvK nr. 08160412
BTW nr. NL8182.14.387.B01

 

 

Bezorg opties

Bezorgen is mogelijk in overleg

Niet al onze producten worden gratis aan huis bezorgd gezien de grootte van het product en de kans op schade.

Dit geldt in ieder geval voor al onze  radiatoren/convectoren/convectorputten. In overleg, tegen een vergoeding is veel mogelijk.